”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”
Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.

I tomheten finner jag helheten.
Jag tömmer mig på allting och låter Gud fylla mig med kärlek.

Alla ofruktbara tankar som kommer från mitt separerade sinne, som är särskilda och till slut vissnar ner och dör – lämnar jag dithän.

Sanningen är att alla är mina bröder. Vi är alla del av ett enda Själv förenade i Gud. Lika mycket värda, lika heliga och lika mycket älskade.

Jag ser med hela mitt förstånd och med mitt sunda förnuft att mina bröder är min glädje och min välsignelse.

”Det enda sättet att ha frid är att lära ut frid. Genom att lära ut frid måste du själv lära dig den, eftersom du inte kan lära ut det som du fortfarande dissocierar.”

”Mirakler återuppväcker medvetenheten om att anden, inte kroppen, är sanningens altare. Detta är den insikt som leder till miraklets helande kraft.” Princip nr 20