”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”

Enkelt och tydligt!

Jag tar det till mig. Jag släpper det förflutna så att jag kan omfamna Nuet. Så att jag kan omslutas av Guds frid. Kärlek och lycka och evigt liv i Guds frid.

Jag befriar världen från mina ”gamla” tankar om den och tänker i stället välsignande tankar och ser att dess enda syfte är att jag skall lära mig att se den på ett annat sätt. Förlåta den mina misstag.

Jag välsignar allting. Jag tackar för allting. Jag ser att Guds frid vilar över allting.

Det finns ingen väg som inte leder hem till Gud. Det är syftet med världen, att vi ska se detta.

”Inte förrän du ser helande av Guds Son som allt du önskar skall fullbordas av världen, av tiden och av alla skenbilder, kommer du att känna Fadern eller dig själv. För du kommer att använda världen till det som inte är dess syfte, och kommer inte att undgå dess lagar om våld och död.” T 24.VI.4:3-4

Jag behöver bara se att jag inte förstår syftet med allting. Jag behöver bara överlämna åt den Helige Ande att tala om det för mig och följa Honom.