”Det kan bara vara mig själv jag korsfäster.”

När jag ser uppståndelsens ljus och hör frälsningens sång förstår jag att allt jag gör gör jag mot mig själv.

Jag är inte en kropp, jag är inte ett ego!

Steg för steg lär jag mig detta. Steg för steg går jag kärlekens väg hem till Gud.

”Du är enbart kärlek, men när du förnekar detta, gör du det du är till någonting som du måste lära dig att komma ihåg.” T 6.III.2:3

Allt är bra. Jag är lycklig. Ingenting annat.