”Jag lägger framtiden i Guds händer.”

Ängarna framför Himlens port välkomnar oss.

Jag låter denna tanke styra mitt sinne. Jag tar till den när jag behöver den, och det är ganska ofta. Jag låter den vara ett sätt att reagera på alla frestelser. Jag utvecklar nya vanor i min andlighet som bryter mina gamla mönster.

”Du har anförtrotts världens befrielse från smärta.” 166.14:6