”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Vad kan det vara?
Här i denna världen full av frestelser och illusioner.

Vi är ju alla Guds medskapare. Det är vad vi är i sanning. Men det kan ju vara lite svårt att föreställa vad det innebär.

Att förlåta är lite mer greppbart och representerar min funktion här på jorden.

Jag förlåter och släpper allt jag lägger på världen. Jag raderar ut allt jag själv skriver och tycker och det återstår ett blankt och rent blad som fylls med Guds Ord.

Förlåtelsen låter allt vara som det är. Förlåtelsen får mig att återvinna friden.

Jag låter den Helige Ande ersätta mina gamla invanda och vansinniga varseblivningar med en ny. Jag byter helt enkelt ut mina felaktiga tankar mot rätta tankar, rädsla mot kärlek. Jag tackar alla dem som ger mig tillfälle att se min ilska och oro och jag byter gladeligen ut dem.

”Du har ingen aning om vilken oerhörd befrielse och djup frid som kommer av att möta dig själv och dina bröder helt utan att döma.” T 3.VI.3:1

Så vackert allting är i ljuset av förlåtelsen och här finns Kristus i både ljud och bild.