”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”

Jag ser ett ljus
djupt inne i mig
det är inte av världen
jag ser det ej med kroppens ögon

det är som ett vitt lysande eldklot
vid dess sida står en liten flicka
i blå klänning
hon är både i och utanför ljuset

jag ser det genom allt annat
både med öppna och slutna ögon
det tar över
det är evigt
det är Guds Kärlek i mig

jag glömmer den här världen
allt jag lärt mig
jag glömmer att barnbarnen och jag
lever i synbart skilda världar
där tekniken är barnens allt
medan jag bara nosar på den

allt är bara form i tid och rum
en ram jag själv har format
men dess innehåll är rent och tomt
dess innehåll fylls av Gud
av sanningen

jag vet inte vad som skall ske
jag tar av mig mina invanda och inlärda mönster
precis som jag tar ev mig en kappa
jag kommer som ett barn till Gud
i blå klänning
jag ansluter mig till alla andra barn
oskuldsfulla och lyckliga.