”Världens frälsning beror på mig.”

Det som har givits oss att göra, har vi styrkan att utföra!

Så många bilder, så många värderingar jag lägger in i världen.

Förlåt mig för att jag lägger in mina bilder, mina värderingar i allting. Hjälp mig att se bortom dem. Världens frälsning beror på min förlåtelse.

Min uppgift är att föra ljuset och glädjen och Guds frid till varje sinne jag möter eller tänker på.