”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

Jag skall leva i frid en stund.
Jag skall ta mig tid en stund.
Jag skall återvända hem en stund.
Jag skall vila i Gud en stund.

Jag lägger ner mina vapen.
Jag kommer som ett litet försvarslöst barn i Kristus,
med famnen full av kärlek.
In i tystnade, in i stillheten.

Här hör jag Guds Röst som säger;
jag är trygg och fullkomligt säker i mitt heliga hem hos Gud.
För en stund upplever jag min eviga oskuld,
jag känner att jag vill följa den väg EKIM anger.

Jag låter Kristusbarnet i mig ta mig till min faders hus.
Jag vilar där en stund i fullkomlig stillhet.
Ett heligt ögonblick!
Låt dem bli många,
tills de helt och hållet omfamnar mig.

I det heliga ögonblicket uppfylls Kärlekens villkor.
I det heliga ögonblicket upplever jag gränslös frid.
Jag går lugnt ut vägen och låter helandet ske åt mig!