”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

Jag ändrar fokus idag. Jag ser allting på ett annat sätt.

Jag fokuserar på oskuld och syndfrihet.
Jag fokuserar på NU. Jag rullar ihop tidsmattan.
Jag låter inte vrede i någon form blockera vägen.
Jag ser varken bakåt eller framåt. Jag ser rakt in i Nuet.

Jag ser Kristi ansikte. Jag ser oskulden, syndfriheten. Jag ser ljuset, jag ser kärleken.

Detta övar jag idag och upplever för en kort stund vår fullkomlighet.

”Jesus säger:
”Jag inspirerar till mirakler, som egentligen är förböner. De är förböner för din helighet och gör dina varseblivningar heliga. Genom att ställa dem bortom de fysiska lagarna,
lyfter de dig till den himmelska ordningens sfär. I denna ordning är du fullkomlig.”
Princip nr 32