”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”
”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”
”Det finns ingen grymhet i Gud och ingen i mig.”

Dessa ord är endast en påminnelse. Jag går bortom dem in i evigheten nu.

”Jag är ansvarig för det jag ser.
Jag väljer de känslor jag upplever,
och bestämmer det mål jag vill uppnå.
Och allt som tycks hända mig ber jag om,
och får som jag har bett.”
T 21.II.2:3-5

Jag har tillit till att allting är som det skall vara.
Jag har tillit till att Gud ger mig makt och styrka att fullgöra min funktion på jorden.
Jag har tillit till att världen styrs av Guds lagar och att jag bara behöver följa dem.