”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”
”Det finns ett enda liv, och det delar jag med Gud.”
”Din nåd har givits mig. Jag gör anspråk på den nu.”

Vart jag än går möter jag mig själv.
Vad som än händer har jag bett om.

Jag fyller mig med Guds Kärlek och nåd och konstaterar att det bara finns ett liv som jag delar med Gud. Jag låter dessa ord sjunka in mig. Jag låter dem vara med mig hela dagen, när jag sover, när jag vaknar.

Det sker nu. Jag lär mig att se på allting och på alla utan några som helst hänvisningar till det förgångna. Jag ser allting som pånyttfött, jag ser bara sanningen som finns i nuet.

”Alla mirakler innebär liv, och Gud är Livgivaren. Hans Röst kommer uttryckligt att visa dig vägen. Du kommer att få veta allt du behöver veta.” Princip nr 4