”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”
”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”
”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

Gud är med mig vart jag än går.

Sträck ut Hans gåvor och Hans Kärlek!

Det är min enda uppgift här på jorden. Att låta varje ögonblick bli ett heligt ögonblick. Att låta varje relation bli en helig relation. Att förlåta allt som begränsar mitt sätt att tänka.

Jag tittar på allting som stör mig och jag tittar på det precis så som det är. Jag ber den Helige Ande att hjälpa mig att bekämpa alla störningar i kommunikationen med Gud och att se kroppen för det den är och inget annat – ett kommunikationsmedel.

Jag känner Guds dragningskraft, den är som en magnet.

”Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.” Princip nr 21