”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”
”Det finns ingen död. Guds Son är fri.”
”Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa.”

Jag är fri
fri att rädda världen
fri att följa Jesu ord
och låta Honom verka genom mig

Fri att vandra med Gud
fri att ta din hand, allas händer
och tillsammans gå hem till Gud
på vägen hem låter vi ljuset skina
Kärlekens ljus.

”Allt du varseblir är ett vittnesbörd för det tankesystem du vill skall vara sant. Varje broder har makten att befria dig, om du väljer att vara fri.” T 11.V.18:3-4