”Gud är endast Kärlek, därför är jag det också.”
”Ge mig din välsignelse helige Guds Son.”
”Jag är som Gud skapade mig.”

Helige Ande, vaka över mig, var hos mig, fyll mig med helighet.

”Helande kommer inte från någon annan. Du måste acceptera vägledning inifrån. Vägledningen måste vara det du vill ha, för annars kommer den att vara meningslös för dig. Det är därför som helande är ett samarbete. Jag kan tala om för dig vad du skall göra, men du måste samarbeta genom att tro att jag vet vad du bör göra.” T 8.IV.4:5-9

Vi delar Guds Ord med varandra genom handlingar eller tankar, med ord eller ljudlöst, på vilket språk som helst eller på inget språk, på vilken plats eller tid eller sätt som helst.

Vi är fullkomliga, vi är alla som Gud skapade oss. I vår tysta helighet välsignas världen.