”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”
”Jag ger de mirakler jag har tagit emot.”
”Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.”

Kristus i mig, ljuset i mig. Kristus i dig, ljuset i dig.
Det finns där.
Det har inga spår av begränsningar och kommer ihåg vilka vi är.
Varje gång vi kommer ihåg att vi är endast kärlek, varje gång vi kommer ihåg att ge vidare de mirakler vi fått, är vi hemma. Kristus återuppstår och rädslan är en främling.

”Kristi återkomst är den tidpunkt då alla sinnen lämnas i Kristi händer för att lämnas tillbaka till anden i den sanna skapelsen och Guds Viljas namn.” Arb. del 2 9.3:2

Tilltro – erbjud alla dina bröder din tilltro precis som Jesus erbjuder dig sin fullkomliga tilltro. Det är ett mirakel du fått som du ger vidare. I detta heliga ögonblick försvinner rädslan, vi vinner i styrka.

I det heliga ögonblicket råder Guds lagar och endast de har någon mening.

”Mirakler får sinnen att bli ett i Gud. De är beroende av samverkan, eftersom Sonskapet är summan av allt som Gud skapade. Mirakler återspeglar därför evighetens lagar, inte tidens.” Princip nr 19