”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”
”Jag vill gå in i Hans Närvaro nu.”
”Idag lär jag mig att ge som jag tar emot.”

Jesus, Guds Son,
levde och dog
för alla, för oss
lever idag
ja, han är här.

Jesus Kristus som gick före
som förstår allting
som hjälper mig att se bortom
in i Himlen, in i evigheten.

Jag kan känna så som mormor och farmor gentemot mina barnbarn.
Jag förstår den när de känner sig orättvist behandlade.
Jag har själv varit där. Jag hjälper dem att se bortom denna orättvisa och se glädjen.

Jag vandrar med Kristus
jag ser att Han är min broder
att han finns i oss alla
han kommer att göra mitt sinne lugnt
jag delar mina sorger och glädjeämnen med honom.

”Den här världen har mycket att erbjuda din frid, och många tillfällen att utsträcka din egen förlåtelse. Detta är dess syfte för dem som vill se frid och förlåtelse sänka sig över dem, och erbjuda dem ljuset.” T 25.III.7:8-9