”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

Nåden är att acceptera Guds Kärlek.

Nåden är att alltid och för evigt vara i sanningens tillstånd av enhet.

Min vilja är densamma som Guds Vilja.

Nåden finns bortom denna världen av skenbart hat och rädsla.

Under min tid här på jorden har jag ett arbete att utföra. Jag går tillsammans med Gud och känner att jag kommer lite närmare slutet av mitt uppdrag. Korta stunder känner jag hur jag träder in i tidlösheten, jag får en försmak av Himlen, av hur det är att för evigt vara hemma hos Gud.

Jag kommer tillbaka till världen och ser att jag har förlåtelsearbete kvar att göra. Jag måste acceptera Soningen för mig själv fullt ut. Jag måste se att allt jag tror är utanför mig egentligen är en aspekt av mig själv. Jag räddar världen genom att ändra mitt sinne.

Jag övar mig i att skilja ut det heliga ögonblicket. Jag släpper in kärleken och ljuset.

”Miraklet erkänner alla som din och min broder. Det är ett sätt att varsebli Guds universella kännetecken.” Mirakelprincip nr 40