”Din nåd har givits mig. Jag gör anspråk på den nu.”

Guds nåd är min när jag erkänner den.

Fader jag kommer till Dig. Och Du kommer till mig som jag ber om det. Jag är Sonen som Du älskar.

”De som alltid kommer ihåg att de ingenting vet, och som har blivit villiga att lära sig allt, kommer att lära sig det.” T 14.Xi.12:1

Jag kommer som jag är
NU, i detta heliga ögonblick
som är det enda som finns
en ren och obefläckad födelse
där jag träder fram ur det förgångna

Detta heliga ögonblick
är den enda tid som finns
jag delar det med dig, min broder
jag får det av Gud
det bärs fram av den Helige Ande

Det är Guds nåd
en ständig gåva från Gud
det är det enda jag behöver
mitt hjärta fylls av Guds nåd
allt annat försvinner.