”Jag har anförtrotts Guds gåvor.”

Hur kan jag annat än förvalta dem?

Hur kan jag annat än ge dem vidare?

Hur kan jag annat än demonstrera genom min glädje vad det betyder för mig att få ta emot Guds gåvor?

Jag känner Kristi beröring. Jag känner att jag är inte ensam. Han går med mig vart jag än går. Han ger mig kraft och styrka att befria världen från smärta.

Jag är inte offer för den värld jag ser!

”Jag är ansvarig för den värld jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever. Och bestämmer det mål jag vill uppnå. Och allt som tycks hända mig ber jag om, och tar emot som jag har bett.” T 21.II.2:3-5

Lär känna ditt sanna Själv
din helighet och din glädje
se att Gud och Kristus och den Helige Ande
alltid finns hos dig och leder dig
se att gåvor du får skall ges vidare
bli ett levande bevis
på vad Kristi beröring kan erbjuda alla.

”Var fri idag. Och bär med dig friheten som din gåva till dem som fortfarande tror att de är förslavade i en kropp. Var fri, så att den Helige Ande kan använda sig av din räddning undan slaveri för att befria de många som varseblir sig själva som bundna, hjälplösa och rädda. Låt kärleken ersätta deras rädsla genom dig.” 199.7:1-4