”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tanke.”

Jag ber innerligt och full av hopp!!!!

Låt inte mina tankar stå i vägen för Guds Tanke som skapade mig.

Låt mig inte förneka min trygghet, min frid och min glädje som finns inom mig.

Låt mig byta min blindhet mot Kristi sanna seende och acceptera Guds Tanke som mitt arv.

Jag räknar med Gud, inte med mig själv. Jag är villig att gå framåt. Jag är villig att släppa mitt gamla invanda liv och ber om någonting mer. Jag ber om ett nytt att se. Jag ber om en ny vision.

Gud, låt Din Tanke träda in i mitt sinne!!