”Nu är vi Ett med Honom som är vår Källa.”

NU.

Jag gör mig fri från allt jag har lärt mig och låter Gud visa mig vad jag är NU.

Jag släpper allt – Nu är vi Ett med Honom som är vår Källa.

Jag kommer med mina egenhändigt inlärda lektioner till den Helige Ande och ber Honom omforma dem.

Hur vet jag om det jag lärt mig är sant?

”Om du är helt fri från rädsla av varje slag, och om alla som möter dig, eller som bara tänker på dig, delar din fullkomliga frid, då kan du vara säker på att du har lärt dig Guds lektion, och inte din egen.” T 14.XI.5:2

”Att känna Guds kärlek i dig är att se världen på nytt, lysande av oskuld, full av hopp, och välsignad med fullkomlig barmhärtighet och kärlek.” W 189.1:7

Nu är den enda tid som finns.
Kristus i mig ser och hör
Kristus i mig är så nära
nära som att andas

jag känner friden i mitt hjärta
så stilla och tyst allting är
tack Fader
jag är så lycklig.