”Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.”

Jag ser det jag vill se
jag hör det jag vill höra.

Kanske jag behöver ändra min synvinkel.
Kanske jag behöver höra att det jag hör behöver klargöras.

Jag försöker se bortom kroppar.

Jag försöker höra den glömda sången.

Och jag ber dig helige Guds Son, ge mig din välsignelse. Jag vill se dig med Kristi ögon, och se min fullkomliga syndfrihet i dig.