”Jag är hemma. Rädslan är främlingen här.”

Vi byter ut mörker mot ljus.

Vi byter ut okunnighet mot förståelse.

Vi byter ut rädsla mot kärlek.

Endast det som är dolt kan skrämma. Vi öppnar alla dörrar och låter ljuset strömma in.

Helande är nödvändigt så länge vi lever i tiden. Helande grundar sig på kärlek till nästan. Kärlek till nästan är ett sätt att varsebli fullkomligheten hos någon annan, även om du inte kan varsebli den hos dig själv.