”Jag ger de mirakler jag har tagit emot.”

Skattkammaren,
jag öppnar mitt sinnes skattkammare
och ser alla de mirakler som ligger där
här finns alla gåvor jag har tagit emot
för att få behålla dem måste de ges bort

jag tar bort locket som döljer
polerar spegeln så att jag kan se
heligheten i det sanna seendet
jag ser att dörren är öppen
till Kristi gyllene skattkammare

välkommen
välkommen hem
jag fyller mig med ljus och värme och omsorg
jag är en Guds budbärare
och sprider Hans budskap till världen

Guds Son är utan skuld
jag förnekar skulden i alla dess former
jag drar fram oskulden i ljuset
och lyser bort oskuldens tunga slöja
och befriar alla från rädsla och återupprättar kärleken