”Jag är bland Guds tjänare.”

Det jag tycker är svaghet är ofta styrka
Det jag tycker är styrka är ofta svaghet.

Guds Röst finns i mig,
det är den enda Rösten som finns.
Den bestämmer min funktion
och vidarebefordrar den till mig genom den Helige Ande.

Hans Röst ger mig styrkan
att fullfölja min funktion
som är att föra fram Guds budskap
att vara Guds ”brevbärare”.

Guds Röst skall tala om för mig
vad budskapet innehåller
jag skall ta emot det och ge det vidare
Han behöver min röst, mina händer, mina fötter och min vilja.

Jag tar emot Hans Ord, Hans Vilja
jag låter kärleken tala genom mig
mina händer överlämnar budskapet till dig
mina fötter går dit jag behövs
jag förenar min vilja med Guds Vilja
jag är Hans instrument.

Jag överlämnar mig i Hans händer
väljer inga andra roller än dem Han ger mig
Han talar om för mig vad jag ska göra
Han ger mig styrkan att göra det
Han ser till att jag lyckas.

Jag lär mig lyssna till Rösten som talar för Gud

”Det är möjligt till och med i den här världen att endast höra den Rösten och ingen annan. Detta kräver ansträngning och stor villighet att lära sig.” T 5.II.3:9-10

Jag tar emot budskapet
applicerar det i mitt liv
ger budskapet till dem jag blir sänd till
i tanke, ord och handling
jag förstår att jag inte kan förstå vad jag tar emot
förrän jag ger det vidare.