”I min försvarslöshet ligger min trygghet.”

Världen skänker ingen trygghet.

Världen framkallar bara försvar.

Attack och försvar – attack och försvar. I en enda ej sinande cirkel.

Världen understödjer hot av alla slag.

Världen är ett sabotage av Guds frid.

Försvarslöshet är styrka. Den är Kristi styrka i mig.

Det är vad jag skall lära ut!

Jag är trygg när jag vilar i Guds ljus, i Guds famn.

Detta ljus vill jag erbjuda till alla. Jag vill vara detta ljus och skina på allt och alla.

Alla är vinnare!

Jag står i ständig kommunikation med Gud. Jag väntar, jag lyssnar, jag lär mig vad Han vill att jag skall göra och Han ger mig allt jag behöver för att göra det.

”Be inte om att bli förlåten, för detta har redan skett. Be hellre om att få lära dig hur du skall förlåta, och till ditt oförsonliga sinne återställa det som alltid var.” T 14.IV.3:4-5

Jag tar emot Guds ljus och ger det vidare i en enda cirkel av ljus.