”Allt är ett eko av Rösten för Gud.”

Jag låter Rösten för Gud vara Domare över vad jag tror på. Jag kan inte döma – så döm inte. Varken dig själv eller andra.

Jag låter Honom vara domare över allting som tycks hända mig i den här världen!

Jag ser att Han vill mig väl!

Jag ser bara kärleken och Kristi heliga ansikte i allt och hör att allt är ett eko av Guds Röst!

Jag ser att sanningen ersätter illusioner.

Jag låter den Helige Ande tvätta alla mina tankar och jag ser att jag vill bara ha Guds frid.

”Allt ditt förgångna, förutom dess skönhet, är borta, och ingenting förutom välsignelsen finns kvar.” T 5.IV.8:2