”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”När jag helas, helas jag inte ensam.”
”Himlen är det jag måste välja.”

Jag kommunicerar med Gud genom den Helige Ande. Gud har lagt kommunikationslänken mellan mig och Honom inom mig. Den Helige Andes Röst kommer alltid att höras.

Men jag har lärt mig att klara mig själv. Men det kan jag ej. Låt mig komma ihåg att kommunicera med Gud. Han kommer att säga allt jag behöver veta.

Han finns alltid för mig. Så nära och så enkelt.

Jag behöver bara ta för vana att ständigt stå i kontakt med Honom och låta Honom leda mig. Jag frågar och jag får svar.