”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”Ingen kan misslyckas som försöker nå sanningen.”
”Jag löser världen från allt som jag trodde att den var.”

Tanken om att jag endast tänker med Gud är för evigt sann.

Allt annat är illusioner, frestelser som vill försöka få mig tro på dem, vilseleda mig att slå in på en annan väg än den enda vägen hem till Gud. Men sanningen är sann och jag följer vägen hem till Gud även om jag i bland lurar mig själv och hamnar på avvägar.

”Om din enda önskan är att bli helad, helar du.” T 27.V.2:5

Befrielse från det förgångna!!!

Sinnet som är helat är överallt och har allt för evigt.

Detta måste jag lära mig varsebli fullständigt och sedan låta Gud ta sista steget.

Mirakler sker på vägen och de är naturliga, men de har ingen funktion i Himlen.

Jag får små glimtar av Himlen när jag låter mig ledas av den Helige Ande och när jag låter kärleken uppfylla mig helt och hållet.

Jag ser Kristus i dig, utan ditt förgångna, i det eviga skinande ljuset. Och när jag ser ljuset i dig ser jag det i mig själv.