”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”I stillhet tar jag emot Guds Ord idag.”
”Allt jag ger ges till mig själv.”

Vi är medskapare med Gud!!!!

Våra sinnen måste vara som Hans.

Vi är Guds tankar och dem ska vi sträcka ut. Vilken kraft!!!

Den är vår om vi bara accepterar att vi är Guds Son och ser att alla andra är det också.

Jag tar emot Guds gåvor och ger dem vidare som i en evig cirkel, en evig cirkel av ljus.

Vi är skapade av kärlek, vi är kärlek, och vi sträcker ut kärlek.

Kärleken kan inte hållas tillbaka!!

”Och när han väljer att begagna sig av det som har givits honom, då kommer han att se varje situation som han förut trodde var ett medel för att rättfärdiga hans vrede, vändas till en händelse som rättfärdigar hans kärlek. Han kommer tydligt att höra att de maningar till krig som han tidigare hörde egentligen är maningar till frid. Han kommer att varsebli att där han gick till attack finns bara ett annat altare, där han med samma lätthet och långt större lycka kan skänka förlåtelse. Och han kommer att omtolka all frestelse och se den som bara ännu ett tillfälle att ge honom glädje.” T 25.III.6:5-8

Den Helige Ande leder mig till Kristus, och vart skulle jag annars gå???

Vilket behov har jag förutom att vakna i Honom???