”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”Jag tackar min Fader för Hans gåvor till mig.”
”Låt mig minnas att jag är ett med Gud.”

”Detta är ett faktum, och representerar sanningen om Vad du är och Vad din Fader är.”
In 2:3

När vi tänker utan Gud, tänker vi inte alls!

Jag låter detta bli en påminnelse om Guds gåvor. en påminnelse om Vem jag är och att jag är ett med Gud.

”Var bara stilla. Du kommer inte att behöva någon annan regel än denna för att låta dagens övning lyfta dig över världens tänkande, och frigöra ditt sanna seende från kroppens ögon. Var bara stilla och lyssna.” Lektion 125.9:1-3

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Princip nr 36