”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud.”
”Förlåtelse är nyckeln till lycka.”
”Förlåtelse erbjuder allt jag vill ha.”

Hur får jag reda på vad jag tänker med Gud?

Ett bra sätt är att fråga,
att be Honom tala till mig.

Jag frågade idag:

Han svarade: ”Var redo. Finns till. Vakna. Var i det lilla, var nära, var i naturen.”

Jag försöker ”klä av mig” alla mina egna tankar, som bara är jämförande och fulla av brister. Jag försöker förlåta mig själv för att jag tänker dem.

Jag har ju ”trätt” tillbaka, gått i pension, men drabbas då och då av krav på att prestera. Att vilja vara ”någon” att räkna med. Mina gamla invanda mönster kommer fram. Det förgångna vill styra mig.

”När du har lärt dig att se på alla utan någon som helst hänvisning till det förgångna, varken hans eller ditt så som du varseblev det, kommer du att kunna lära dig av det du ser nu.” T 13.VI.2:3

När jag låter mig bäras av dagens huvudidé ”mitt sinne innehåller endast det jag tänker med Gud”då fylls jag av lycka och glädje, av kärlek och tillförsikt och vet i mitt hjärta att jag är omhändertagen.

”Du är inte sjuk, och du kan inte dö. Men du kan förväxla dig själv med ting som kan det.” T 10.V.8:3-4

”Att födas på nytt är att släppa det förgångna, och att utan fördömande se på nuet.”
T 13.VI.3:5