”När jag helas, helas jag inte ensam.”

Och jag vill dela mitt helande med världen, så att sjukdom kan förvisas från sinnet hos Guds ende Son Som är mitt Själv.

Att helas är ett beslut att bli ett igen, att acceptera sitt Själv med alla Dess delar.

Att låta förlåtelsen lysa bort all synd, att se sanningen som är evig och ljus och kärleksfull.

Sanningen skiner på allting, helande är frihet, styrka och skall delas med andra.

Jag låter mig helas genom att lyssna till och följa den Helige Ande, genom att följa Hans lagar som är Guds lagar.

Helande är vår funktion i världen. De som helas blir helandets redskap. Jag låter mitt sinne helas, jag för ut helandet till världen, jag välsignar dig min broder i glädje och i Guds frid.

”Sträck ut din hand mot alla dina bröder och rör vid dem med Kristi beröring.”
T 13.VI.8:2

”Mirakler får sinnen att bli ett i Gud. De är beroende av samverkan, eftersom Sonskapet är summan av allt som Gud skapade. Mirakler återspeglar därför evighetens lagar, inte tidens.” Princip nr 19

”Att miraklet kan ha verkningar på dina bröder som du kanske inte varseblir behöver inte bekymra dig. Miraklet kommer alltid att välsigna dig.” T 1.III.8:1-2