”Sjukdom är ett försvar mot sanningen.”

Jag skall acceptera sanningen om vad jag är, och låta mitt sinne helas fullständigt idag. Amen.

Sjukdom är ett försvar mot verkligheten. Sjukdom är en sjuk, felaktig och galen tanke.

”Sanningen vill bara ge dig lycka, för detta är dess syfte. Kanske suckar den en smula när du kastar bort dess gåvor, och likväl vet den med fullkomlig visshet, att det Gud vill för dig måste tas emot.” 12:4-5

Jag vaktar hela tiden på mina tankar. Jag släpper inte in några felaktiga, kärlekslösa, galna tankar.

”Låt inte den minsta smärta vara gömd för den Helige Andes Ljus, och sök noggrant i ditt sinne efter varje tanke som du kan vara rädd för att blottlägga.” T 13.III.7:5

Jag lösgör mig från min kropp
jag ser den sitta i stolen som en docka
jag är fri
fri att välsigna
fri att vara lycklig

Jag ser på min kropp som på ett vackert klädesplagg
en favorit som sitter bra och ser bra ut
jag tar på mig detta klädesplagg
vi är redo
redo att möta världen.

”När egot frestar dig att bli sjuk, be då inte den Helige Ande att hela kroppen, för detta skulle endast vara att acceptera egots övertygelse om att kroppen är det rätta målet för helande. Be hellre att den Helige Ande lär dig den rätta varseblivningen av kroppen, för endast varseblivningen kan vara förvrängd.” T 8.IX.1:5-6

”Mirakler ändrar om varseblivningen och ställer alla nivåer i rätt perspektiv. Detta är helande, eftersom sjukdom kommer av en sammanblandning av nivåerna.” Princip 23