”Om jag försvarar mig attackeras jag.”

”Ingen vandrar omkring i världen iklädd rustning, om han inte känner skräck i djupet av sitt hjärta.” 2:5

Vad är jag rädd för?

Att något skall hända min kropp. Mitt sinne är rädd för att något skall hända min kropp eller andra yttre ting.

Ja så är det, mitt kropp är också ett yttre ting. Jag är inte en kropp. Kroppen behöver inget försvar!

”Den kommer att vara stark och frisk om sinnet inte missbrukar den genom att tilldela den roller som den inte kan fylla, syften som ligger bortom dess räckvidd, och högtflygande mål som den inte kan nå.” 7:3

Jag följer den Helige Ande, jag lyssnar till Hans Röst, jag går i Hans fotspår. Jag gör ingenting av mig själv. Jag väntar till dess jag får veta vad jag ska göra.

”Vad skulle du inte kunna acceptera, om du bara visste att allt som sker, alla händelser, förgångna, nuvarande och kommande, är varsamt planerade av Honom Vars syfte är ditt bästa.” 18:1

”Alla mirakler innebär liv, och Gud är Livgivaren. Hans Röst kommer mycket uttryckligt att visa dig vägen. Du kommer att få veta allt du behöver veta.” Princip nr 4