”Det är omöjligt att se två världar.”
Låt mig acceptera den styrka Gud erbjuder mig, och inte se något värde i den här världen, så att jag kan finna min frihet och räddning.

Ingen kan undgå att se det han vill se. Projektion ger upphov till varseblivning, och jag kan inte se bortom den. Jag projicerar antingen en kärleksfull värld eller en rädd värld. Här finns ingen kompromiss!

Det enda värde världen har är de delar jag ser på med kärlek. Gör världen verklig genom att utsträcka kärleksfulla tankar! Älska allting lika mycket! När jag bara vill ha kärlek kommer jag inte att se något annat.

Idag känner jag mig tom! Jag bara är som jag alltid har varit. Ingenting fattas mig. Mina tankar är fria som fågeln, de flyger hit och dit.

”Gud känner dig endast i frid, och detta är din verklighet.” T 3.IV.7:16

”Mirakler erkänner alla som din och min broder. Det är ett sätt att varsebli Guds universella kännetecken.” Mirakelprincip nr 40