”Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.”

Jag är fri, fri från alla bojor den här världen lägger på mig. Jag blir varse att det är jag själv som lägger dem på mig. Det finns ingenting att hålla fast vid här.

Tiden skall inte fresta mig att försena mig. Jag är fri att gå hem till Gud.

”Det enda syfte den här världen har som är värdigt ditt sinne är att du går förbi den utan att dröja dig kvar för att varsebli ett hopp där det inte finns något.”

”Glöm inte att helandet av Guds Son är allt som världen är till för.” T 24.VI.4:1

”Den Helige Ande tolkar syftet med tiden som att den gör behovet av tid onödigt.”
T 13.IV.7:3

”Låt inga försvar utom din nuvarande tillit styra framtiden.” Lektion 139.19:2

Av sig själv är världen till ingen nytta. Det enda värde den har är de delar jag ser med kärlek på. Jag gör den verkliga världen genom att utsträcka kärleksfulla tankar.