”Det finns ingen annan Kärlek än Guds.”

I varje andetag
tar den Helige Anden tag i mig
och påminner mig om vem jag är
att jag är Guds Son
att Gud är min fader
och att jag är kärlek
vi är alla kärlek.

Jag välsignar dig, broder, med Guds Kärlek
som jag vill dela med dig.
För jag vill lära mig den glädjefyllda lektionen
att det inte finns någon annan Kärlek än Guds
och din och min och allas.

”Se ännu en gång på din broder, inte utan förståelsen att han är vägen till Himlen eller helvetet, så som du varseblir honom. Men glöm inte detta; den roll du ger honom ges till dig, och du kommer att vandra den väg som du visade honom eftersom den är din dom över dig själv.” T 25.V.6:5-6

”Mirakler inträffar naturligt som ett uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.”
Princip nr 3