”I stillhet tar jag emot Guds Ord idag.”

Jag kan inte höra Guds Ord förrän jag är stilla och tyst.

Jag kan inte finna denna stilla, tysta och heliga plats utan att släppa min investering i världen så som jag projicerar den. Varje projektion, varje attack jag varseblir, finns i mitt sinne. Först när jag förstår detta och ber den Helige Ande utsträcka den verkliga världen till mig så kommer kärleken och minnet av Gud tillbaka till mig.