”Låt mig minnas att jag är ett med Gud.”

Är jag redo att möta Gud i alla lägen?

När jag känner igen mig i min broder. När jag ser att vi alla är lika, vi alla är ett. När jag ser att allting är detsamma, igår, idag, i morgon. Då är jag redo.

När jag är in spirit, inspirerad, i kontakt, uppkopplad, vaken – när jag är ett med Gud och håller den Helige Ande i min ena hand och Jesus Kristus i den andra, då är jag redo.

Orden härovan skriver jag innan jag öppnar EKIM idag och ser att de är en sammanfattning av dagens lektion. Tack min Gud!

”Det finns ingen rangordning i relationer. De antingen finns eller finns inte. En ohelig relation är ingen relation. Den är ett tillstånd av isolering, som tycks vara det som det inte är. Ingenting mer än det.” T 20.VI.8:1-5