”Förlåtelse är nyckeln till lycka.”

Jag lär mig av den Helige Ande att förlåta det själv jag tror jag har gjort och ber Honom att det skall försvinna.

Jag tar emot förlåtelse och ger förlåtelse och inser att allt jag får och allt jag ger kommer från Gud.

”Ingen kan be någon annan om att bli helad. Men han kan låta sig själv bli helad, och på så sätt erbjuda den andre det som han har tagit emot. Den Helige Ande talar till dig. Han talar inte till någon annan.” T 27.V.1:6-7, 10-11

Allting är kärlek eller rop på kärlek och en vädjan om att bli helad.

Jag försöker inte döma, analysera och tolka utan att be den Helige Ande om hjälp och jag kommer att få veta hur jag skall agera.

Jag försöker använda Hans tolkning av andras reaktioner konsekvent. Han lär mig att endast acceptera kärleksfulla tankar och se allt annat som ett rop på hjälp.

”Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.” Princip nr 21