”Guds frid och glädje tillhör mig.”
”Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.”

Allt är bra!

Allting finns!

Inom mig!

Bara Guds Röst gäller! Lyssna till den allena!

Lyssna inte till din egen röst. Avgå som din egen lärare.

Lita på Gud, överlämna dig i Hans händer!

”Mirakler är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Mirakelprincip nr 36.