”Gud som är Kärlek är också lycka.”
”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Kärlek är vad vi är och kärlek är lycka.

Om jag inte är lycklig har jag gjort ett felaktigt val och kan åtminstone besluta att jag inte tycker om det jag känner. Och jag kan välja om.

Jag kan välja kärlek och glädje och lycka. Vägen går genom förlåtelse, genom accepterande, genom icke dömande …….

”Var inte rädd för att se inåt. Egot talar om för dig att allt är svart av skuld inom dig, och befaller dig att inte se efter. I stället befaller det dig att se på dina bröder och se skulden i dem. Men detta kan du inte göra utan att förbli blind.” T 13.IX.8:1-4

”Ett mirakel är en tjänst. Det är den största tjänsten du kan göra någon. Det är ett sätt att älska din nästa så som dig själv. Du inser ditt eget och din nästas värde samtidigt.” Mirkelprincip nr 18