”Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.”
”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara fullkomligt lycklig.”

Lycka är att ge och få ta emot Guds Kärlek. Låt allting genomsyras av Guds Kärlek.

Gud i mig. Jag i Gud.

Min Gudslängtan är stor och allenarådande.

”För ännu djupare än egots grundval och mycket starkare än den någonsin kommer att bli, finns din intensiva och brinnande kärlek till Gud, och Hans till dig.” T 13.III.2:8

”Ingenting kan förhindra att det uppnås som Gud vill skall uppnås. Vilka dina reaktioner på den Helige Andes Röst än kan vara, vilken röst du än väljer att lyssna till, vilka egendomliga tankar som än kan komma för dig, så sker Guds Vilja.” T 13.XI.5:3-4

”Det är en omöjlighet att Himlen inte kommer att vara din, för Gd är säker, och det Han vill är lika säkert som Han.” T 13.XI.8:9