”Frälsning är min enda funktion här. Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

Jag väntar. Jag accepterar. Jag befriar från skuld. Jag förlåter allt och alla för mina misstag.

Det är allt jag behöver göra. Att vara en mirakelarbetare, att identifiera mig med Gud, att se Kristus i alla jag möter och tänker på.

”Ett mirakel är rättvisa. Det är inte en speciell gåva till några, som skall undanhållas andra så som mindre värdiga, mer fördömda, och således avskilda från helandet. Vem finns det som kan vara åtskild från frälsningen om dess syfte är speciellhetens slut? Var finns frälsningens rättvisa om några misstag är oförlåtliga, och berättigar till hämnd i stället för till helande och fridens återkomst?” T 25 IX.6:6-9

”Mirakler inträffar naturligt som uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.”
Princip nr 3