”Jag är ande. Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Ingen kropp kan rymma min ande, eller begränsa den!!!!

På påskaftonen blev min man och jag och våra barns familjer påminda om hur bräcklig och begränsad våra kroppar är. Min man Johan svimmade plötsligt, fick ett blodtrycksfall och föll baklänges och fick 2 blödningar på hjärnan. Ambulans och Intensivvård och i går kom han hem igen.

Våra kroppar är endast kommunikationsmedel som den Helige Ande använder för att vi skall förstå att vi är alla ande och att vi är förenade i ett enda Ett. Johan har haft flera blodtrycksfall under den senaste tiden, han har dessutom diabetes och behöver ordentliga rutiner när det gäller kost och motion.

Nåja, det finns en som vet och som hjälper och råder i alla lägen. Det är Rösten som talar för Gud, den Helige Ande. Han vakar över oss, det är bara att lyssna och följa.