”Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne.”

Så att jag kan förena mig med Kristus i vår gemensamma funktion att frälsa och välsigna världen.

Vad är misstag annat än illusioner som ännu inte känts igen för vad de är?

De är bara felaktiga tankar som jag när som helst kan rätta.

Det heliga ögonblicket uppstår när jag låter sanningen rätta mina felaktiga tankar och det är ett ögonblick utan illusioner. Ett ögonblick av fullkomlig frid. En försmak om hur det kan vara, alltid.

Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne, och jag kommer att vila i Honom Som är mitt Själv.

”Ingen kan be någon annan om att bli helad. Men han kan låta sig själv bli helad, och på så sätt erbjuda den andre det som han har tagit emot. Den Helige Ande talar till dig. Han talar inte till någon annan.” T 27.V.1:6-7, 10-11