”Gud, som är Kärlek, är också lycka.”

Den finns överallt!

Den har inga gränser!

Det är bara att tacka och ta emot och ge den vidare.

Om jag inte känner mig lycklig har jag valt att lyssna till fel röst, tänkt en felaktig tanke. Då väljer jag igen, jag väljer att rätta mitt misstag. Jag lyssnar bara till Rösten som talar för Gud. Jag ber om ett mirakel.

”Ett mirakel är en rättelse som jag (Jesus) fört in i det felaktiga tänkandet. Det fungerar som en katalysator, och upplöser felaktig varseblivning och omorganiserar den rätt. Detta ställer dig under Soningsprincipen, där varseblivningen helas. Innan detta har skett, är kunskapen om den Gudomliga Ordningen omöjlig.” Mirakelprincip nr 37