”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.”
Och jag accepterar det som min funktion nu.

Kroppen blir äldre och skröpligare. Egot frestar mig att identifiera mig med kroppen. Att gå in i smärta och rädsla. Att låta sig kuvas under dem och sitta fast i sin litenhet.

Men jag glömmer detta. Jag manifesterar livet. Jag gläder mig. Jag är inte en kropp, jag har en kropp som till slut kommer att ha gjort sitt och då lägger jag den åt sidan.

Jag är fri. Jag är inte fångad i den värld som jag ser med kroppens ögon. Jag är fri att frälsa världen, fri att älska livet.

Jag lyssnar efter den Helige Andes Röst i min broder och i mig själv. Jag lyssnar efter sanningen. Vi är som Gud skapade oss – fullkomliga.

”Mirakler lovprisar Gud genom dig. De lovprisar Honom genom att ära Hans skapelser och bekräfta deras fullkomlighet. De helar därför att de förnekar identifikationen med kroppen och bekräftar identifikationen med anden.” Mirakelprincip nr 29