”Jag är ande.”

Jag är inte en kropp. Som tycker så mycket och som blir tyckt om.

Jag sätter mig över allt tyckande, jag låter det vara.

Kärleken har inte någon motsats. Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.

Kristi återkomst är ingenting annat än medvetenheten om verkligheten, medvetenheten om sanningen, uppvaknandet, Soningen.

”Soning kan jämställas med total räddning undan det förgångna, och total brist på intresse för framtiden.” M 24.6:3

”Glöm inte idag att det inte kan finnas någon form av lidande som inte gömmer en oförsonlig tanke. Inte heller kan det finnas någon form av smärta som förlåtelsen inte kan hela.” Lektion 198.9:5-6